คอร์ส มรรคาแห่งวัชระ

การฝึกอบรม  สมาธิในวัชรยาน  อติโยคะ-ซกเช็น

ศึกษาและปฏิบัติ อติโยคะ-ซกเช็น เซ็มเด อย่างครบถ้วน  อติโยคะคือการภาวนาขั้นสูงสุดในวัชรยาน เพื่อการเข้าถึง ธรรมชาติปฐมจิตบริสุทธิ์  ดำรงโพธิจิตบนเส้นทางโพธิสัตวมรรคา จากต้นสู่ปลายทางการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังประโยชน์แก่สรรพชีวิต
อาจารย์ : รศ.นพ.ธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ
                (Drukpa Sangye)
                อ.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ
                (Pema Khandro)
มรรคาแห่งวัชระ รุ่นที่ 3   25-27 พฤษภาคม  2561
มรรคาแห่งวัชระ รุ่นที่ 4   16-18 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : โรงแรมพักพิง อิงทาง  งามวงศ์วาน  นนทบุรี


เนื้อหาการอบรม
 • สมาธิในวัชรยาน
  พระโพธิสัตว์ 10 ภูมิ
  การปฏิบัติโพวาสู่พุทธภูมิ
  สมาธิพระวัชรสัตว์
  คุรุโยคะและการถ่ายทอด  
  บทเพลงแห่งวัชระ
  การชี้นำเข้าสู่ปฐมจิต
  คำสอนของท่านการัป ดอร์เจ
  พื้นฐาน ซกเช็น เซ็มเด (Dzogchen Semde)
  การภาวนา ทั้ง 4 (4-Naljor)
  การปฏิบัติซกเช็นในชีวิตประจำวัน
  หลังการอบรม 3 วันแล้ว จะมีบทเรียนซกเช็น ออนไลน์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่อเนื่อง ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สมัครอบรม ที่
.ผ่องพรรณ 092-1596655
นพ.ธวัชชัย 083-2908059
LINE : anamcaragrace 
ค่าอบรม ไปกลับ 5,500 บาท 
(พักคู่ 6,900  พักเดี่ยว 7,900 บาท)
เลขบัญชี 0193-5555-86
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อ ธวัชชัย-ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ
ความเป็นมาของ อติโยคะ ซกเช็น
             ซกเช็น ในแนวทางพุทธศาสนา วัชรยาน  มาจากคุรุองค์แรก คือท่านการัป ดอร์เจ  ที่ดินแดนโอทิยานะ  อยู่แถบหุบเขาสวัต ประเทศปากีสถาน  เป็นดินแดนต้นกำเนิดทั้งคำสอนพุทธตันตระและซกเช็น   ในคัมภีร์โบราณมีการบันทึกว่าคำสอนซกเช็นนั้น นอกจากโลกมนุษย์แล้วยังมีปรากฏอยู่ใน 13 ระบบสุริยจักรวาล โดยธรรมกายของพระวัชรธารา ได้ก่อเกิดนิรมาณกายของครูผู้รับถ่ายทอดต่อเนื่องมาก่อนท่านการัป ดอร์เจ ถึง  12 ท่าน  ซึ่งพระศากยมุนีพุทธเจ้านั้นเป็นองค์ที่  12   (พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ ในแคว้นพาราณสี )
              ท่านการัป ดอร์เจ เป็นชื่อในภาษาโอทิยานะ (ชื่อในภาษาสันสกฤต คือ ประเหวัชระ) เป็นบุตรของเจ้าหญิงบาระนี  ซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าฑเหนทะโล   ถือกำเนิดหลังจากพุทธปรินิพพาน 360 ปี (ซึ่งเวลายังไม่เป็นที่แน่ชัด) ในวัยเด็กของท่านการัป ดอร์เจ ตั้งแต่อายุ 7 ปี ก็สามารถสวดคัมภีร์อวกาศยิ่งใหญ่แห่งพระวัชรสัตว์ได้ เพราะได้รับถ่ายทอดผ่านสัญญลักษณ์ จากพระวัชรสัตว์โดยตรง และสามารถโต้ตอบปัญหาทางธรรมได้เหนือกว่านักบวชอาวุโส  
                    หนึ่งในนั้นคือท่านมัญชูศรีมิตรา ที่มาโต้ธรรมกับท่าน และยอมเป็นศิษย์ของท่านการัป ดอร์เจ ในที่สุด และจากท่านมัญชูศรีมิตรา ก็มีครูอาจารย์สืบทอดต่อมา อีกหลายท่าน คือ ท่านศรีสิงหะ  ท่านญาณสูตระ  ท่านวิมลมิตร  จนถึงท่านคุรุปัทมสัมภาวะ  ผู้นำพุทธศาสนาจากอินเดียมาเผยแผ่ที่ทิเบต และนำคำสอนซกเช็น เมนแงกเด (อุปเทศ) มาถ่ายทอดเป็นท่านแรก   
            ท่านคุรุปัทมสัมภาวะ ได้กราบทูลกษัตริย์ทริซอง  ดิยุทเซ็น ว่ายังมีคำสอนที่อยู่พ้นไปจากเหตุและผล  ต้องการให้คำสอนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ คือทั้งซกเช็น เซมเด  และซกเช็น ลองเด  จึงได้ส่งท่านไวโรจนะและท่านซัง เลกดรุป ไปที่อินเดีย  แต่เมื่อทราบข่าวว่าท่านศรี สิงหะ เป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นอยู่ที่โอทิยานะ  ทั้งสองท่านจึงเดินทางไปต่อจนพบ   ในระหว่างเดินทางท่านทั้งสองพบอุปสรรคความยากลำบากมากมาย  ท่านซัง เลกดรุปเสียชีวิตระหว่างการเดินทางกลับ  ท่านไวโรจนะนำคำสอนกลับมาแปลเป็นภาษาทิเบต  ช่วงคริสศตวรรษที่ 8  ซึ่ง คำโคลงแห่งวัชระทั้ง 6 (The Six Vajra Verses ) ก็คือคำสอนแบบสรุป ( lung) ที่ท่านไวโรจนะแปลเป็นครั้งแรก  รวมถึงคัมภีร์แบบสมบูรณ์  
       ( tantra: gyud) อีกหลายเล่ม 
               ท่านคุรุปัทมสัมภาวะ  ได้แต่งคำสอน คันโดร นัยยิงติก(Khandro Nyingtig) ถ่ายทอดให้กับ กษัตริย์ทริซอง ดิยุทเซ็น,  คันโดรเยเช โซกยัล  และท่านไวโรจนะ    ส่วนท่านวิมลมิตรเมื่อมาถึงทิเบต ก็ได้เขียนคำสอน วิมา นัยยิงติก ( Vima Nyingtik)   จนมาถึงท่านลองเช็น แลปแจม (Longchen Rabjam 1308-1364) ได้รวมคำสอนทั้งสองนี้แล้วเขียน อีกเล่มขึ้นมา คือ ยังติกทั้งสาม (Three Yangtik)  นับว่าเป็นคำสอนชั้นลึกที่สุดในซกเช็น เรียกว่า ลองเช็น นัยยิงติก   สำหรับผู้ที่มีศักยภาพสูง  จนมาถึงท่านจิกมี ลิงปะ(1730-1798)  ซึ่งเป็นตุลกูกลับชาติมาเกิดของกษัตริย์ทริซอง ดิยุทเซ็น  ได้รับธรรมสมบัติที่ซ่อนอยู่ในจิต ( Mind terma) จากดากินี และพบกับท่านลองเช็น แลปแจม  มาถ่ายทอดความรู้ให้ท่าน  จึงได้เรียบเรียงธรรมสมบัติทั้งหมดออกมาและถ่ายทอดต่อให้ศิษย์อีก 15 ท่าน

ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น