ฝากความประทับใจ

" เราทั้งสองในนามของศูนย์อนัมคาราฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกอบรมของทางศูนย์ฯ 
ได้เรียนรู้และตั้งใจฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า
นำไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัวและสังคม
อธิษฐานขอพลังปัญญาและความรักเมตตาแห่งองค์พระวัชรสัตว์
ได้อำนวยพรให้ทุกท่านได้พบกับสวัสดิมงคลในชีวิต จงทุกประการเทอญ"

รศ.นพ.ธวัชชัย- อ.ผ่องพรรณ  กฤษณะประกรกิจ
ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข

************************************************

ความประทับใจจากผู้ที่เข้าคอร์สอบรม


" เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ
มีประโยชน์มาก ว่า ถ้าคนได้ผ่านคอร์สนี้ จะทำให้เกิดปัญญา ทำให้เป็นคนดีได้ และถ้ามีโอกาสจะแนะนำคนเข้ามาอบรมในคอร์สนี้ครับ ถ้ามีโอกาสจะเข้ามาอบรม ขั้น advance ต่อไปครับ "
.
พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ได้ให้เกียรติมาเข้าอบรม สะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy) 

กับศูนย์อนัมคาราฯ เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558

*******************************************      "ผมเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน แต่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกต่างๆมาก เหตุเพราะศาสตร์การแพทย์ทางเลือกดังกล่าวนั้น เน้นไปที่การดูแลสุขภาพอย่างองค์รวม เน้้นไปที่ต้นเหตุของโรค เน้นรักษาคนไม่ใช่รักษาแต่โรค ภาวะแทรกซ้อนน้อย ค่าใช้จ่ายถูก และเน้นที่การพึ่งพาตนเอง

      ศาสตร์ของการสะกดจิตบำบัดนั้น จัดว่าเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมากแล้วในหลายๆประเทศ และมีมานานแล้วตั้งแต่ในอดีต และตัวผมเองก็สนใจศาสตร์เรื่องการสะกดจิตมานานพอสมควร เคยเข้ารับฟังการบรรยาย อบรม และอ่านหนังสือเรื่องการสะกดจิตมามาก และพอทราบข้อมูลศูนย์อนัมคาราของรศ.นพ.ธวัชชัย ว่ามีคอร์สอบรมเรื่อง การสะกดจิตระลึกชาติ ซึ่งเป็นแนวของ Dr.Brian Weiss ผมตรวจเช็คเวลาดู เป็นโชคดีบุญของผมจึงได้มีโอกาสมาเรียนคอร์สนี้

      ตลอดเวลา 3 วัน ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ ความเข้าใจในเรื่องการนำจิตลงสู่ระดับจิตใต้สำนึก รวมทั้งการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความกระจ่างในเรื่องจิตเพิ่มมากขึ้น เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังได้สอนการทำสมาธิแบบวัชรยาน(ทิเบต) ซึ่งถูกกับจริตผมมากเลยทีเดียว เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของศาสตร์ต่างๆอันได้แก่ การสวดมนต์ การสร้างจินตภาพ การอธิษฐาน การเดินพลังปราณไปตามจักระทั้ง7 เป็นการเจริญสติ สมาธิ และความกรุณา ที่มีเป้าหมายสู่การหลุดพ้น น่าทึ่งมากจริงๆครับ ซึ่งผมได้นำกลับมาปฏิบัติเป็นกิจวัตรป
ระจำวันอย่างสม่ำเสมอ 

       ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธวัชชัย และท่านอาจารย์ผ่องพรรณเป็นอย่างสูง ที่ได้เมตตาให้ความรู้รวมทั้งสอนให้ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ผมจะนำศาสตร์ของการสะกดจิตนี่ไปช่วยผู้อื่นต่อ ตามแต่ความสามารถที่พอจะทำได้ครับ"

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลนครธน

**********************************************

ขอชื่นชม ครูเคท-เนตรปรียา (มุกสิกไชย) ชุมไชโย เป็นอีกท่านที่

ศึกษาศาสตร์ด้านจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งและกำลังจะจบการศึกษา

ระดับปริญญาเอกจิตวิทยาให้คำปรึกษา  ได้มาฝึกอบรมในหลักสูตร

สะกดจิตย้อนอดีตชาติ ศูนย์อนัมคาราฯรุ่น  ที่ 8 และหลักสูตรย้อน

อดีตชาติบำบัดขั้นสูง   แล้วนำไปช่วยแก้ปม

ปลดล็อคความกลัวการพูดภาษาอังกฤษ   ช่วยพัฒนาความสามารถ

การเรียนรู้ภาษาให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว

***************************************************“ ได้ประโยชน์และนำไปใช้ในการพัฒนาเด็ก  ผู้ปกครอง  เพื่อนฝูง  บุคคลทั่วไปในการสั่งจิตใต้สำนึก  สร้างแรงจูงใจไฝ่สัมฤทธิ์ ที่ดี
PLRT  ช่วงกลุ่ม Smooth ดี  เนื่องจากผู้ให้การบำบัดเป็น Professional
สถานที่ เย็นสงบ  สะอาดดี  เดินทางมาง่าย  อาหารอร่อย  ห้องพักสะอาดสะดวก สบาย 
วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ และให้รายละเอียดได้ดีมาก ( Born to be psychiatrist + PLRT Hypnotherapist)
อ.ผ่องพรรณ เป็นกันเอง น่ารักค่ะ ”
พญ.ศิริวรรณ  โภครุ่ง
                         กุมารแพทย์

*********************************************************

   

       “ ประทับใจในคอร์สอบรมการสะกดจิตย้อนอดีตชาติ รุ่นที่ 2 มากๆ  ได้ทั้งความรู้ภาคทฤษฎี  และปฏิบัติแบบเข้มข้น  เอกสารประกอบการอบรมสมบูรณ์มาก  ตัวอย่างการสาธิตน่าประทับใจ  ทำให้ได้เทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป  คุณหมอธวัชชัยและ อ.ผ่องพรรณ ถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญ  
ผมรู้สึกยินดีมากๆครับ  ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ”

  อ.พงศ์ปกรณ์  พิชิตฉัตรธนา
นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา  ชมรมจิตวิทยาสมาธิ
ผู้บำบัดและนักเขียนประจำนิตยสารซีเคร็ต


*********************************************************


        “เป็นคอร์สที่มีประโยชน์มากครับ สำหรับการเข้าถึงจิตและวิญญาณเดิมแท้ที่เป็นธรรมชาติของตนเองในสังสารวัฏแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ ซึ่งจิตเดิมแท้ในตัวเราเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้
            ด้วยพลังงานแห่งความเมตตาของความเป็นผู้ให้จากอาจารย์ทั้งสอง เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งสำหรับแนวความคิด
            ปัจจุบันเราเข้าใจโลกได้บ้าง เข้าใจไม่ได้บาง แต่ส่วนมากแล้วก็ยังไม่เคยเข้าใจจิตใจตนเองและจะมองข้ามไป.....ด้วยกิจกรรมนี้ จะสามารถนำพาให้ท่านที่สนใจ ได้เข้าใจถึงตัวตนของตนเองได้มากยิ่งขึ้นครับ”   

คุณคณพศ  วชิระกำธร: นักบำบัด

*****************************************************


" ถ้าท่านเคยใช้หลายๆวิธีในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพกายหรือ

สุขภาพจิตแต่ยังไม่พบคำตอบที่ตรงใจ........


ถ้าท่านคิดว่าการพัฒนาตนเองด้านพุทธภาวะ มีความสำคัญต่อชีวิต


และอนาคตชาติ.........

ถ้าท่านแสวงหานิยามของคำว่า “ความสุข” ของชีวิต....... ถ้าท่าน


ต้องการค้าหาคำตอบ คู่แท้ทางจิตวิญญาณ (soul mate).....


 และถ้าท่านเชื่อว่า “ศาสตร์ในโลกนี้มีอยู่มากมาย” และพร้อมเปิดใจ


เรียนรู้.........

ศูนย์อนัมคารา เพื่อปัญญา เมตตาและสันติสุข โดย รศ.นพ.ธวัชชัย- 


อ.ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ 

คอร์ส "การสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด"  คืออีกสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจค้น

พบ "สิ่งที่ท่านแสวงหา"

คุณบดินทร์  บุญขันธ์
นักบำบัดจิตใต้สำนึก   , Kladee Mind Power

******************************************************


     "  เดิมมีความสนใจในเรื่องสะกดจิตอยู่แล้ว เคยอ่านหนังสือเรื่อง เราจะข้ามเวลามาพบกัน แต่ก็ไม่เคยได้ศึกษาอย่างจริงจัง         เมื่อทราบว่ามีการฝึกอบรมโดยอ.ธวัชชัยและอ.ผ่องพรรณ จึงสมัครเข้าฝึกอบรม หลังจากผ่านการอบรมแล้วก็ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสะกดจิตเพราะอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทางศาสนา รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสะกดจิตกับผู้ป่วยจริงๆ        ทำให้อธิบายได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจตนเอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันและเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะ "

พญ.เมษา  ศรีสุกัญญา
อาจารย์จิตแพทย์  รพ.มหาราช  นครราชสีมา  


*****************************************************       “สุดยอดประสบการณ์ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้ง เป็นครั้งสำคัญของชีวิตค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ ” 
คุณณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา
สถาบันคนคิดดี วิทยากรที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 


********************************************************       “ใครอยากสัมผัสพลังแหล่งความรัก ความเมตตา ผมแนะนำครับ เพราะผมไปมาแล้วและสัมผัสได้จากอาจารย์ทั้ง 2 ท่านครับ
          และสำหรับใครที่มีปัญหาที่แก้ไม่ตก หาสาเหตุไม่เจอ และคุณเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม ผมก็ยิ่งแนะนำครับ ^_^  ”  
คุณกิตติ ไตรรัตน์  Coach Kitti : โค้ชการพัฒนาตนเอง**************************************************“ เนื้อหาและลำดับเนื้อหาดีมากค่ะ  โดยเฉพาะทฤษฎี  ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจจะช่วยให้การฝึกจริงเป็นไปด้วยดี  และเนื้อหาเกี่ยวกับธรรม และฝึกปฏิบัติสมาธิต่างๆ
ระยะเวลา 3 วันกำลังดี  และน่าจะมีหลักสูตร Advance อีกค่ะ
วิทยากรมีพลังเมตตาสูงมากค่ะทั้งสองท่าน
ภาพรวมหลักสูตร  เป็นหลักสูตรที่ประเสริฐมากๆค่ะ  รู้สึกตัวเองมีบุญที่ได้เข้าหลักสูตรนี้  หากอาจารย์ต้องการให้ช่วยทำอะไรได้  หนูยินดีมากๆค่ะ ”
คุณสุวิมล  สุริยบรรเจิด
Executive Coach 


******************************************************“ วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายและลึกซึ้ง  สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่ลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่าย  และสามารถโยงความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง  และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  ผู้ให้  ผู้นำทางจิตวิญญาณ ”
คุณอรณัฐ  ท่าน้ำตื้น
นักสะกดจิตบำบัด  ศูนย์ชีวาศรม


*******************************************************
“ ขอขอบพระคุณอาจารย์ธวัชชัย และอาจารย์ผ่องพรรณ  ที่ได้จัดคอร์สอบรมที่มีประโยชน์  แก่ผู้เข้ารับการอบรม  และคนอื่นๆที่จะได้รับประโยชน์ต่อไป จากวิชาการสะกดจิตนี้
อาจารย์ธวัชชัย มีความสามารถในการสอน  ฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  และมีธรรมชาติของความละมุนละม่อมในการบำบัด  ถือว่าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาเข้าคอร์สนี้ค่ะ
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระวัชรสัตว์ จงดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป ”
ทพ.เจริญศักดิ์- คุณวราภรณ์  เรืองพีระกุล
Ocean Dental Center พัทยา

********************************************************     “สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในคอร์สนี้ คือความละเอียดอ่อนของเนื้อหาและความเอาใจใส่ของอาจารย์ทั้งสองท่านครับ เรียกว่าไปคอร์สเดียวแต่ได้ถึงสามอย่าง คือ 1. อบรมศีล 2. ฝึกสมาธิ และ 3. เพิ่มพูนปัญญา ใครสนใจเรื่องจิตใจและจักรวาล (ซึ่งแท้จริงก็คือเรื่องเดียวกัน) จะได้รับสิ่งดีๆจากคอร์สนี้เยอะเลยครับ

            ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

นักจิตวิทยา     

นักเขียนคอลัมน์  Mind Management   นิตยสารซีเคร็ต*******************************************************


“ อาจารย์หมอมีทักษะการบรรยายที่ดีเยี่ยม  มีการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นขั้นตอน  ทำให้ผู้เรียนตามทัน  
ห้องเรียนสดวกสบาย สะอาด เสียงและแสงสว่างพอเพียง
ห้องพักสะอาดปลอดภัย  
อาหารรสชาติดี เพียงพอ 
ภาพรวมเยี่ยมมากครับ ”
คุณสุวัชชัย  แก้วทรัพย์ศักดิ์
Trainer Human Resource , Hypnotherapist


****************************************************“ ประทับใจค่ะ  เข้าใจได้ง่าย  และเข้าใจในกรณีที่ติดขัดบางเรื่องมาก่อน  ความรู้ที่ได้นี้นำไปใช้ประโยชน์กับผู้รับการบำบัดอย่างมาก  ชอบสำนวนคำพูดหลายๆประโยค  ที่สามารถเจาะเข้าไปในความรู้สึกของผู้รับการบำบัด  เนื้อหาครอบคลุมดีค่ะ ”
คุณอนันธิตา  วิภาวีพลกุล
นักบำบัดจิตใต้สำนึก  ร.พ.พญาไท 2


**************************************************       “ การที่ผมได้มาฝึกการสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัดในครั้งนี้  ผมมีความดีใจและภาคภูมิใจที่มีโอกาส  ผมอยากเรียนกับอาจารย์หมอธวัชชัยกับ อ.ผ่องพรรณ นานๆครับ  โอกาสหน้าผมต้องเข้าสมัครและรับการฝึกกับอาจารย์อีกแน่นอนครับ  อาจารย์และพี่ๆเพื่อนๆทุกคนให้ความเป็นกันเองครับ
  การเรียนครั้งนี้ผมได้ประสบการณ์กับการฝึกจิตสมาธิได้มากๆครับ  สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบพระคุณมากครับ ”
คุณภาวิช  ยืนยิ่ง

นักธุรกิจ

*********************************************************************
“ ในการเชื่อมโยง  การสะกดจิตเข้ากับพลังแห่งองค์พระวัชรสัตว์ เพื่อการบำบัดผู้ที่มีปัญหา นั้นดีมาก
วิทยากรและ อ.ผ่องพรรณ  อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  ทั้งเนื้อหาและอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมสัมนาล้วนแต่เป็นผู้มีจิตเป็นกุศล  รู้สึกดีมาก ”
คุณสมบูรณ์  ชัยวัฒน์อุทัย
นักธุรกิจ

********************************************************“ ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอธวัชชัย และ อ.ผ่องพรรณ  ที่จัดคอร์สบำบัดที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง  เพื่อบำบัดทุกข์สำหรับบุคคลทั่วไป  โดยเฉพาะความเมตตา  ความรัก ความเข้าใจและการไม่ตัดสินต่อนักเรียน
บรรยากาศดีมาก  โรงแรมน่ารักมาก  อาหารอร่อย  
เนื้อหาดีมากค่ะ  แน่น ละเอียดและครอบคลุมหลายแนวทาง  โดยเฉพาะหนังสือที่อาจารย์เขียน ในสมาธิบำบัด  เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มาก  
ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ คือ คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ทั้งสองค่ะ สูงมาก ”
คุณธัญพร  สิริบวรภาพ
นักธุรกิจ******************************************************“ การอบรมเป็นไปด้วยดี  ทำให้รู้สึกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริง  ทำให้รู้ว่าบาปบุญมีจริง  อดีตชาติมีจริง  ได้ฝึกสมาธิในแนวทางของอาจารย์ทั้งสอง  มีความเมตตามาก  วัดได้จากความรู้สึก      
        ได้รู้จักทุกท่านที่มีจิตใจดี  อาหารดีมาก  รู้สึกประทับใจ กับประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับ ”
คุณสุภาวิตา  พิณหะรุณ
นักธุรกิจ

********************************************************


“ การอบรมเป็นไปด้วยดีค่ะ  อาจารย์บรรยายเข้าใจดี  ทำให้เข้าใจว่าการสะกดจิตเป็นแบบไหน  ได้ฝึกสมาธิแบบในแบบธิเบต  เข้าใจว่ากรรมมีจริง  อดีตชาติมีจริง  
     อาจารย์ผ่องพรรณ และ รศ.นพ.ธวัชชัย  เก่งมากค่ะ  ประทับใจค่ะ ”
คุณลลิต์วัณย์  วงษ์วาลย์
นักธุรกิจ

********************************************************" ไม่เคยมีความรู้ หรือพื้นฐานเกี่ยวกับการสะกดจิตมาก่อน แต่มีความ

สนใจในศาสตร์เหล่านี้ บังเอิญมีน้องได้เข้ามาร่วมฝึกอบรม พอเล่า

ให้ฟังก็รู้สึกสนใจ จึงลองสมัครเข้าร่วมอบรม ระยะเวลาแค่ 3 วัน แต่

กลับเปิดและเปลี่ยนมุมมองหลายๆอย่าง ที่ไม่ใช่แค่การบำบัด แต่

หัวใจคือความรักและความเมตตา สิ่งที่ส่งต่อกัน ต้องขอขอบคุณ

อาจารย์ธวัชชัย และอาจารย์ผ่องพรรณ ที่แบ่งปันสิ่งที่มากกว่า คอร์ส

ที่เข้าร่วมฝึกอบรม ขอบคุณมากค่ะ"

        คุณศิริพร  แตรตุลาการ

นักดนตรี  โปรดิวเซอร์

Sound Engineer*************************************


ไม่มีความคิดเห็น: