คอร์สย้อนอดีตชาติบำบัด

คอร์สย้อนอดีตชาติบำบัด  รุ่นที่ 35ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข 
         จัดให้มีการ ฝึกอบรมการย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy)   ตามแนวทาง นพ.ไบรอัน แอล ไวส์ ด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม  สําหรับผู้สนใจทั่วไป  โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่ใช้ในกระบวนการระลึกชาติ ซึ่งเป็นศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก ( มีงานวิจัยมาตรฐานรองรับ)  สามารถใช้โอกาสของการฝึกอบรมทําความเข้าใจ เพื่อถอดถอนและเยียวยาเงื่อนปมในอดีตของตนเอง พัฒนาศักยภาพทางจิตและพลังแห่งคุณธรรมเพื่อฟื้นฟูกายใจและจิตวิญญาณ

ที่  โรงแรมพักพิง อิงทาง บูทิค โฮเต็ล งามวงศ์วาน  นนทบุรี

รุ่นที่ 35  วันที่  27-29 เมษายน     2561
รุ่นที่ 36  วันที่ 22-24 มิถุนายน     2561
รุ่นที่ 37  วันที่ 24-26 สิงหาคม     2561
รุ่นที่ 38  วันที่ 19-21 ตุลาคม       2561
รุ่นที่ 39  วันที่  8-10  ธันวาคม     2561

คุณค่าที่จะได้รับ
  1. มีความรู้และทักษะในการเป็นนักย้อนอดีตชาติบำบัด
  2. เป็นโอกาสในการเยียวยาจิตใจของตนเองและผู้อื่น
  3. ได้พัฒนาพลังปัญญา ความรักเมตตา การให้อภัย
  4. ได้พัฒนาศักยภาพภายในจิตใต้สำนึกนำสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต
ค่าอบรม รวมค่าเอกสาร หนังสือตํารา, ไฟล์เสียงสําหรับฝึกปฏิบัติ ที่พักและอาหาร ตลอดการอบรม  และประกาศนียบัตรที่สวยงาม เมื่อผ่านการประเมิน ความรู้ เจตคติและทักษะ แล้ว 
อบรมแบบพักคู่  ท่านละ  8,900  บาท

*** ไม่พัก  เดินทางไป-กลับ  7,500  บาท
***  พักเดี่ยว  9,900  บาท

                    เลขบัญชี 0193-5555-86
                     ธนาคารกสิกรไทย
                     ชื่อ ธวัชชัย-ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ

โทร. 083-2908059 , 092-1596655
LINE ID: drthawatchai
E-mail : drthawatchai@yahoo.com

อาจารย์ทั้งสอง ไปฝึกอบรมกับ ดร.ไบรอัน ไวส์
ที่ Omega Institute ที่อเมริกา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรการอบรมที่มีมาตรฐานประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม

        “ ประทับใจในคอร์สอบรมการย้อนอดีตชาติ รุ่นที่ 2 มากๆ  ได้ทั้งความรู้ภาคทฤษฎี  และปฏิบัติแบบเข้มข้น  เอกสารประกอบการอบรมสมบูรณ์มาก  ตัวอย่างการสาธิตน่าประทับใจ  ทำให้ได้เทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป  คุณหมอธวัชชัยและ อ.ผ่องพรรณ ถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญ  
ผมรู้สึกยินดีมากๆครับ  ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ”

  อ.พงศ์ปกรณ์  พิชิตฉัตรธนา
นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา  ชมรมจิตวิทยาสมาธิ
ผู้บำบัดและนักเขียนประจำนิตยสารซีเคร็ต


   "  เดิมมีความสนใจในเรื่องนี้ เคยอ่านหนังสือเรื่อง เราจะข้ามเวลามาพบกัน แต่ก็ไม่เคยได้ศึกษาอย่างจริงจัง         เมื่อทราบว่ามีการฝึกอบรมโดย อ.ธวัชชัยและอ.ผ่องพรรณ จึงสมัครเข้าฝึกอบรม หลังจากผ่านการอบรมแล้วก็ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการรู้และเข้าใจเพราะอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทางศาสนา รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบำบัดจริงๆ        ทำให้อธิบายได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจตนเอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันและเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะ "

พญ.เมษา  ศรีสุกัญญา
อาจารย์จิตแพทย์  รพ.มหาราช  นครราชสีมา  

        “เป็นคอร์สที่มีประโยชน์มากครับ สำหรับการเข้าถึงจิตและวิญญาณเดิมแท้ที่เป็นธรรมชาติของตนเองในสังสารวัฏแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ ซึ่งจิตเดิมแท้ในตัวเราเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้
       ด้วยพลังงานแห่งความเมตตาของความเป็นผู้ให้จากอาจารย์ทั้งสอง เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งสำหรับแนวความคิด
       ปัจจุบันเราเข้าใจโลกได้บ้าง เข้าใจไม่ได้บาง แต่ส่วนมากแล้วก็ยังไม่เคยเข้าใจจิตใจตนเองและจะมองข้ามไป.....ด้วยกิจกรรมนี้ จะสามารถนำพาให้ท่านที่สนใจ ได้เข้าใจถึงตัวตนของตนเองได้มากยิ่งขึ้นครับ”   ( คณพศ  วชิระกำธร: นักสะกดจิตบำบัด)

       “สุดยอดประสบการณ์ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้ง เป็นครั้งสำคัญของชีวิตค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ “  ( ณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา : สถาบันคนคิดดี วิทยากรที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ )

       “ใครอยากสัมผัสพลังแหล่งความรัก ความเมตตา ผมแนะนำครับ เพราะผมไปมาแล้วและสัมผัสได้จากอาจารย์ทั้ง 2 ท่านครับ
        และสำหรับใครที่มีปัญหาที่แก้ไม่ตก หาสาเหตุไม่เจอ และคุณเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม ผมก็ยิ่งแนะนำครับ ^_^  ”  (กิตติ ไตรรัตน์  Coach Kitti : โค้ชการพัฒนาตนเอง)

การบรรยาย

การสาธิตพื้นฐานสะกดจิต

การจับคู่ฝึกปฏิบัติ

สาธิตการระลึกชาติให้กับผู้เข้าอบรม

     การย้อนอดีตชาติ (การระลึกชาติ)
        ประสบการณ์ในอดีตชาติของบุคคล ทําให้เกิดการสะสมของพลังงานกรรมที่เรียกว่า สันสการะ (Sanskara) ซึ่ง มีทั้งกรรมดีกรรมชั่ว และพลังงานกรรมนี้เองที่ติดตามดวงวิญญาณเดินทางท่องไปใน สังสารวัฏฏ์ พร้อมกับการปรุงแต่งรูปนามคือร่างกายจิตใจบุคคลให้มีสภาพใดๆ รวมทั้งความเจ็บป่วย หลายรูปแบบ เช่น อาการกลัวที่สูง กลัวบ่อน้ําอาจเกี่ยวกับที่เคยขับรถตกและจมลงไปในน้ําและขาดอากาศจนเสีย ชีวิตในอดีตชาติ อาการซึมเศร้าขาดความมั่นใจในคุณค่าตัวเองเพราะเคยถูกทอดทิ้งจากคนรัก รวมไปถึงรอยแผลเป็น ปานตําหนิตามร่างกายก็อาจเนื่องมาจากบาดแผลที่ถูกทําร้ายในชาติก่อนๆมาก็ได้ ความไม่สบายใจและความแปรปรวนทางจิตใจนั้น เกิดขึ้นได้จากการเก็บกดความ ทรงจําอันเจ็บปวดเหล่านี้ไว้ในจิตใต้สํานึก เป็นที่มาของอาการทางจิตได้แก่ อาการกลัว แพนิคซึม เศร้า ย้ำคิดย้ำทํา หลับฝันร้าย อาการทางร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายได้ และปัญหาในความ สัมพันธ์กับคนใกล้ชิด

         แม้ในทางพุทธศาสนาจะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบัน แต่ในจิตใจยังมีปมปัญหา ในอดีตฉุดรั้งไว้ ดังนั้นการสะสางแก้ไขเยียวยาจิตใจจากซากอดีตด้วยการสะกดจิตย้อนอดีตชาติจะ ช่วยให้เรากลับมามีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างแจ่มใส เบาสบาย สามารถใช้พลังกายพลังใจสร้างสรรค์ ชีวิต เพื่อตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น นําสู่การพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณของบุคคลนั้นให้มีปัญญา ความ รักเมตตาและสันติสุขในชีวิต ซึ่งนี้คือหลักการสําคัญของการบําบัดด้วยวิธีการนี้

การบําบัดด้วยการย้อนอดีต (Regression therapy) 
        เป็นเทคนิคที่ใช้กระบวนการเข้าสู่จิตใต้สำนึกบุคคล  ให้เข้าสู่ภวังค์เพื่อการบําบัด(Therapeutic trance state) แล้ว ให้จิตใต้สํานึกย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงวัยต่างๆอาจจะเป็นในชีวิตนี้หรืออดีต ชาติก็ได้ ทําให้ ความขัดแย้งในอดีตนั้นผลุดขึ้นมาเพื่อให้ได้รับการเยียวยา จากการที่เงื่อนปมในอดีตนั้นเป็นพลังงานทางจิตรูปแบบหนึ่ง ที่จะผลักดันชีวิตของบุคคลให้มีอาการเจ็บป่วย มีความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหากับใครบางคน มีปัญหาในลักษณะซ้ำๆจนเป็นแบบแผนชีวิตในชาตินั้น ดังนั้นการดึงความทรงจําในอดีตขึ้น มาเครียล์จึงช่วยให้น้ําหนักกรรมที่กดถ่วงบุคคลนั้นลดน้อยลง มีผลดีทั้งในชาติปัจจุบันและอนาคตด้วย  ซึ่งภาพและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในภวังค์นั้นอาจเกิดจากจินตนาการของจิตใต้สำนึกร่วมด้วย

หลักสูตรฝึกอบรมการสะกดจิตย้อนอดีตชาติ (ระลึกชาติ)
       หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับทั้งผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ในศาสตร์นี้เพื่อนํามาบําบัดตนเอง   พัฒนาศักยภาพทางจิตให้มีความเชื่อมั่น การแก้ไข ปมอดีตที่ฝังลึกในจิตใจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงศักยภาพขั้นสูงในจิตใจตน โดยวิทยากรคือ รศ.นพ.ธวัชชัย-อ.ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ เป็นจิตแพทย์-พยาบาลจิตเวช และนักย้อนอดีตชาติบําบัดที่มีประสบการณ์  ผ่านการฝึกอบรมจาก Dr.Brian L. Weiss ผู้บุกเบิกการย้อนอดีตชาติท่านหนึ่งและมีผลงานเป็นที่ยอมรับแพร่หลายระดับโลก 

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 
เทคนิคทั่วไป 
      การนําให้เกิดจินตภาพของอดีตชาติ และ ระหว่างภพชาติ 
      การใช้คําถามเพื่อสํารวจเหตุการณ์เรื่องราว การระลึกชาติ
      การระบุจุดเหตุการณ์ที่มีความสําคัญและจุดสิ้นสุดเรื่องราว 
      การจัดการประสบการณ์ความตาย และช่วงชีวิตหลังความตาย 
      การจัดการธุระที่ยังตกค้าง (Unfinished business) 
      เทคนิคบูรณาการประสบการณ์ทั้งหมด (Total integration) 
      การเข้าถึงพลังของจิตสํานึกขั้นสูงในกระบวนการเยียวยา 
      เทคนิคการสมานบาดแผลของจิตใจและการให้อภัย

เทคนิคเฉพาะอื่นๆ
การใช้ Bridge techniques: phrases, emotional, somatic, visual 
การใช้ body scanning  การใช้ breathing techniques
การชําระอดีตกรรมด้วย Vajrasattva Meditation เป็นการ ทำสมาธิตามวิธีการของวัชรยานเพื่อชำระบาปในอดีตออกจากใจ เพื่อให้จิตใจกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์เป็นฐานสำคัญในการบ่มเพาะพลังแห่งพุทธ ภาวะในตนต่อไป
การถอดจิตสู่อุตระภาวะด้วย Phowa Meditation  คือ การทำสมาธิเพื่อส่งจิตขึ้นสู่พุทธภาวะ  สำหรับการเตรียมพร้อมต่อการตาย  มีจุดหมายสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงในชีวิตนี้  และสามารถใช้สวดภาวนาช่วยผู้ที่ใกล้ตายให้พบความสุขสงบด้วย
สมาธิเปรมา คือการบ่มเพาะพลังความรักเมตตาบริสุทธิ์ในหัวใจ  เป็นฐานจิตสำคัญในการพัฒนาโพธิจิต(Bodhichitta)  

(การอบรมแต่ละรุ่น จํานวน 34 ชั่วโมง ประกอบด้วย บรรยาย 12  ชั่วโมง สอนสาธิต ชั่วโมง ฝึก ปฏิบัติแบบจับคู่และปฎิบัติกลุ่ม 12 ชั่วโมง กิจกรรมกลุ่ม 4 ชั่วโมง)

การอบรมจะเริ่มในเวลา 9:00 น. ของวันที่ 1ของการอบรม 

และสิ้นสุดในเวลา 17:00  น. ของวันที่  3 ของการอบรม  

   
รับจํานวนจํากัด 3คนต่อรุ่น


ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการฝึกครบทุกชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย 

การบรรยาย การสาธิต เดี่ยว การสาธิตกลุ่ม การจับคู่ปฎิบัติ การ

ตอบคําถาม เมื่อผ่านทั้งหมดแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร ชื่อว่า 

Certificate in Past Life Regression Therapy จาก Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace


การสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยการกรอกใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนงิน แผนที่เดินทางไปโรงแรมพักพิงอิงทางใบสมัครเข้าอบรม การย้อนอดีตชาติบําบัด


 ชื่อนาย/นาง/นางสาว.....................................................นามสกุล............................อายุ........
 ที่ อยู่..............................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................ Email....................................................................................
Facebook..................................................................................................................................

โรคประจําตัว................................................................................................................................
การรักษาที่ใช้อยู่(รวมถึงแพทย์ทางเลือก).................................................................................
สนใจสมัครเข้าอบรมในช่วงวันที่................................................................................................
รับประทานอาหาร ธรรมดา มังสะวิรัติ เจ อื่นๆ.........................................................................
ท่านสนใจพักแบบใด  1. ไป-กลับ(7,500 บาท)        2. พักคู่ (8,900 บาท)     3. พักเดี่ยว (9,900 บาท) 


ประกาศนียบัตรการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ สะกดชื่อภาษาอังกฤษที่ต้องการ  ..................................................................................................................................

คําถามทั่วไป
ท่านเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ เชื่อ ค่อนข้างเชื่อ ค่อนข้างไม่เชื่อ ไม่เชื่อเลย 
ท่านเคยมีประสบการณ์ระลึกชาติมาก่อนหรือไม่ มี ไม่มี 
ท่านเคยให้การบําบัดด้วยการสะกดจิตย้อนอดีตชาติมาก่อนหรือไม่ เคย ไม่เคย 
ท่านเคยเป็นผู้รับการสะกดจิตย้อยชาติมาก่อนหรือไม่ เคย ไม่เคย 
ความคาดหวังจากการฝึกอบรมครั้งนี้
............................................................................................................... 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
หมายเหตุ....................................................................................................................................................
(กรุณาใช้ใบสมัคร 1ท่านต่อ1แผ่น พร้อมกับใบโอนเงิน Scan ใบสมัครแล้วส่งมาที่ Line : drthawatchai  หรือ  email: drthawatchai@yahoo.com  )

(สามารถcopy หน้านี้ลงในโปรแกรมWord  หรือ e-mail ได้)


**ความทรงจำอดีตชาติจริงหรือไม่ ? **
ข้อมูลที่ได้จากภวังค์การย้อนอดีตชาติบำบัด ( Past Life Regression Therapy ) นั้น อาจเป็นการจินตนาการของจิตใต้สำนึกเพื่อการเยียวยาตัวเอง เป็นกลไกหนึ่งของจิตใจ หรือผสมกับประสบการณ์ที่ เคยพบเจอมาก่อนก็ได้ จึงไม่จำเป็นต้องเป็นความทรงจำอดีตชาติเสมอไป
.
กระบวนการย้อนอดีตชาติบำบัด เป็นการใช้ภวังค์จิตใต้สำนึกเข้าไปแก้ไขจินตนาการด้านลบ ซึ่งฝังเป็นข้อมูลความทุกข์อยู่ในใจส่วนลึกนั่นเอง จุดมุ่งหมายคือ การได้เรียนรู้เข้าใจจากข้อมูลนั้นด้วยปัญญา ความรักเมตตาและให้อภัย เป็นทั้งการบำบัดเยียวยาและการเติบโตทางจิตใจไปพร้อมกัน
.
ผู้บำบัดย้อนอดีตชาติจึงควรให้ข้อมูลที่ถูกตรงแก่สังคมวงกว้างด้วย มิเช่นนั้นจะก่อเกิดความเข้าใจผิด ความสงสัย หรือกลายเป็นความหลงยึดถือตัวตนในอดีตชาติได้
* ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข

***  หากปรากฎว่าผู้ผ่านการอบรม การย้อนอดีตชาติบำบัด จากศูนย์อนัมคาราฯ ไปแล้ว  ไม่รักษาจรรยาบรรณของนักบำบัด  ทางศูนย์อนัมคาราฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการรับรอง ประกาศนียบัตร ( Certificate ) และ/หรือ วุฒิบัตรการอบรม (Diploma) ของผู้นั้น ***
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คอร์สย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง รุ่นที่ 8
(Advanced Past Life Regression Therapy)

ผู้จบการอบรมขั้นต้น (Cert.PLRT Anam Cara Center) แล้ว
สามารถเข้าเรียนต่อในขั้นสูงได้

      ศาสตร์การย้อนอดีตชาติบำบัด เป็นวิชาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและในต่างประเทศ  มีการวิจัยถึงระดับปริญญาเอก  การนำความรู้หลักการและทฤษฏีมาฝึกปฏิบัติให้การบำบัดนั้น  ยังต้องการทักษะและเทคนิคเฉพาะอีกหลายอย่าง  เพื่อให้สามารถเข้าถึงความทรงจำในอดีตชาติที่เก็บไว้ในจิตใต้สำนึกได้อย่างดี  ซึ่งภาพและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในภวังค์นั้นอาจเกิดจากจินตนาการของจิตใต้สำนึกร่วมด้วย  และนำไปสู่เทคนิคการเยียวยาจิตใจที่ทรงประสิทธิภาพ 
        เพื่อให้เกิดผลลัพท์การบำบัดคือการมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส เบิกบานมั่นคง  เป็นรากฐานที่พร้อมปูทางสู่การปฏิบัติและการเจริญในธรรมขั้นสูงต่อไป
        ศูนย์อนัมคาราฯ ได้ทำการศึกษาวิจัยศาสตร์การย้อนอดีตชาติ  มีประสบการณ์ในการบำบัดและเป็นผู้บุกเบิกการอบรมในหลักสูตรย้อนอดีตชาติบำบัดอย่างมีมาตรฐานสูงขึ้นในประเทศไทย  และได้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาและปฏิบัติจำนวนมาก  ซึ่งหลายท่านนั้นเป็นครูอาจารย์ของประเทศอีกด้วย 
       เพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดความรู้และการปฏิบัติในศาสตร์นี้ในประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  จึงจะได้จัด    " คอร์สการย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง" ขึ้น  ซึ่งผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมในคอร์สนี้  ต้องได้เคยผ่านการอบรมคอร์สย้อนอดีตชาติบำบัด (Certificate of Past Life Regression Therapy) ของศูนย์อนัมคาราฯ มาก่อน ในคอร์สระดับสูงนี้จะได้เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตบำบัดเพิ่มเติม  ศึกษาเทคนิคสำคัญในการพาย้อนอดีตชาติให้ประสบผลสำเร็จ แน่นอน  เทคนิคของ NLP ที่นำมาประยุกต์ใช้ และการผสมผสานศาสตร์การเยียวยาจิตใจทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก  ให้เกิดบูรณภาพการบำบัดที่ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ :   Advanced PLRT8  วันที่ 22-24 กันยายน 2560

สถานที่ :   โรงแรมพักพิงอิงทาง  งามวงศ์วาน  นนทบุรี

ผู้เข้าอบรม :  เป็นผู้เคยผ่านการอบรมหลักสูตร การย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นต้นจากศูนย์อนัมคารา มาก่อน  

เนื้อหาการอบรม

- การประเมินทางจิตวิญญาณ (FICA-Spiritual Assessment Tool)
- ประสบการณ์แบบต่างๆในภวังค์
- อุตรภาวะแห่งตนและ Basic Perinatal Matrices
- การชักนำเข้าสู่ภวังค์ด้วย Elman-Banyan Induction
- ทักษะการสื่อสารเพื่อเยียวยาจิตใจ  การประยุกต์ใช้ ​Milton Model
- ศิลปะเพื่อการเข้าถึงและเยียวยาจิตใต้สำนึก
- เทคนิคการนำเข้าสู่อดีตชาติ ด้วย
      - การกำหนดฉากอดีตชาติ
      - การรับรู้อัตลักษณ์ ด้วยจินตภาพและความรู้สึก
      - การเคลื่อนที่ไปในช่วงเวลา
- แก้ปัญหาผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ภวังค์ระลึกชาติได้
-  การเคลื่อนหน้าสู่อนาคต (Hypnotic progression)
- การเปลี่ยนรูปพลังงานอารมณ์ (Emotional Transformation)
- การย้อนอดีตบำบัดในวัยเด็ก (Age Regression Therapy)
   การเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child Healing)
   การให้อภัยบำบัด (Forgiveness Therapy)

- การย้อนอดีตเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
- วิพากษ์กรณีศึกษา
- การสลายอารมณ์ลบในผู้ให้การบำบัด
- การสาธิต  จับคู่ปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติกลุ่ม
- Informed Consent 

การปฏิบัติในวัชรยาน
- ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร และ สุญญตาสมาธิ
- คุรุโยคะ และการถวายแมนดาลา (Mandala offerring)
- โพธิจิตปรมัตถ์และการปฏิบัติทองเลนขั้นสูง

สถานที่  โรงแรมพักพิงอิงทาง  ถนนงามวงศ์วาน  นนทบุรี
ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 9,900  บาท  (รวมค่าที่พัก  อาหาร  หนังสือประกอบการอบรม  )
  **  ไม่พัก  เดินทางไป- กลับ  8,500  บาท  **
  **  พักเดี่ยว  10,900  บาท

 การโอนเงิน : เลขบัญชี 0193-5555-86
                     ธนาคารกสิกรไทย
                     ชื่อ ธวัชชัย-ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ

คุณค่าที่จะได้รับ
      -  พัฒนาศักยภาพในการย้อนอดีตชาติสู่ขั้นสูง
      -  พัฒนาจิตสู่หนทางของการช่วยเหลือผู้อื่น
      -  ได้รับ วุฒิบัตรการย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง (Diploma of Advanced Past Life Regression Therapy) สำหรับผู้ผ่านการอบรมย้อนอดีตชาติขั้นต้นแล้ว

************************************
ผู้ผ่านการฝึกอบรมขั้นต้น 
*****************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น: