คอร์สย้อนอดีตขั้นสูง

คอร์สย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง รุ่นที่ 9
(Advanced Past Life Regression Therapy)

ผู้จบการอบรมขั้นต้น (Cert.PLRT Anam Cara Center) แล้ว
สามารถเข้าเรียนต่อในขั้นสูงได้

กำหนดการ :   Advance PLRT  9   วันที่ 23-25  มีนาคม  2561
                     Advance PLRT 10  วันที่ 21-23 กันยายน 2561

      ศาสตร์การย้อนอดีตชาติบำบัด เป็นวิชาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและในต่างประเทศ  มีการวิจัยถึงระดับปริญญาเอก  การนำความรู้หลักการและทฤษฏีมาฝึกปฏิบัติให้การบำบัดนั้น  ยังต้องการทักษะและเทคนิคเฉพาะอีกหลายอย่าง  เพื่อให้สามารถเข้าถึงความทรงจำในอดีตชาติที่เก็บไว้ในจิตใต้สำนึกได้อย่างดี  ซึ่งภาพและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในภวังค์นั้นอาจเกิดจากจินตนาการของจิตใต้สำนึกร่วมด้วย  และนำไปสู่เทคนิคการเยียวยาจิตใจที่ทรงประสิทธิภาพ 
        เพื่อให้เกิดผลลัพท์การบำบัดคือการมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส เบิกบานมั่นคง  เป็นรากฐานที่พร้อมปูทางสู่การปฏิบัติและการเจริญในธรรมขั้นสูงต่อไป
        ศูนย์อนัมคาราฯ ได้ทำการศึกษาวิจัยศาสตร์การย้อนอดีตชาติ  มีประสบการณ์ในการบำบัดและเป็นผู้บุกเบิกการอบรมในหลักสูตรย้อนอดีตชาติบำบัดอย่างมีมาตรฐานสูงขึ้นในประเทศไทย  และได้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาและปฏิบัติจำนวนมาก  ซึ่งหลายท่านนั้นเป็นครูอาจารย์ของประเทศอีกด้วย 
       เพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดความรู้และการปฏิบัติในศาสตร์นี้ในประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  จึงจะได้จัด    " คอร์สการย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง" ขึ้น  ซึ่งผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมในคอร์สนี้  ต้องได้เคยผ่านการอบรมคอร์สย้อนอดีตชาติบำบัด (Certificate of Past Life Regression Therapy) ของศูนย์อนัมคาราฯ มาก่อน ในคอร์สระดับสูงนี้จะได้เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตบำบัดเพิ่มเติม  ศึกษาเทคนิคสำคัญในการพาย้อนอดีตชาติให้ประสบผลสำเร็จ แน่นอน  เทคนิคของ Milton Model  ที่นำมาประยุกต์ใช้ และการผสมผสานศาสตร์การเยียวยาจิตใจทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก  ให้เกิดบูรณภาพการบำบัดที่ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพ

สถานที่ :   โรงแรมพักพิงอิงทาง  งามวงศ์วาน  นนทบุรี

ผู้เข้าอบรม :  เป็นผู้เคยผ่านการอบรมหลักสูตร การย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นต้นจากศูนย์อนัมคารา มาก่อน  

เนื้อหาการอบรม

- การประเมินทางจิตวิญญาณ (FICA-Spiritual Assessment Tool)
- ประสบการณ์แบบต่างๆในภวังค์
- อุตรภาวะแห่งตนและ Basic Perinatal Matrices
- การชักนำเข้าสู่ภวังค์ด้วย Elman-Banyan Induction
- ทักษะการสื่อสารเพื่อเยียวยาจิตใจ  การประยุกต์ใช้ ​Milton Model
- ศิลปะเพื่อการเข้าถึงและเยียวยาจิตใต้สำนึก
- เทคนิคการนำเข้าสู่อดีตชาติ ด้วย
      - การกำหนดฉากอดีตชาติ
      - การรับรู้อัตลักษณ์ ด้วยจินตภาพและความรู้สึก
      - การเคลื่อนที่ไปในช่วงเวลา
- แก้ปัญหาผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ภวังค์ระลึกชาติได้
-  การเคลื่อนหน้าสู่อนาคต (Hypnotic progression)
- การเปลี่ยนรูปพลังงานอารมณ์ (Emotional Transformation)
- การย้อนอดีตบำบัดในวัยเด็ก (Age Regression Therapy)
   การเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child Healing)
   การให้อภัยบำบัด (Forgiveness Therapy)

- การย้อนอดีตเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
- วิพากษ์กรณีศึกษา
- การสลายอารมณ์ลบในผู้ให้การบำบัด
- การสาธิต  จับคู่ปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติกลุ่ม
- Informed Consent 

การปฏิบัติในวัชรยาน
- ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร และ สุญญตาสมาธิ
- คุรุโยคะ และการถวายแมนดาลา (Mandala offerring)
- โพธิจิตปรมัตถ์และการปฏิบัติทองเลนขั้นสูง

สถานที่  โรงแรมพักพิงอิงทาง  ถนนงามวงศ์วาน  นนทบุรี
ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 9,900  บาท  (รวมค่าที่พัก  อาหาร  หนังสือประกอบการอบรม  )
  **  ไม่พัก  เดินทางไป- กลับ  8,500  บาท  **
  **  พักเดี่ยว  10,900  บาท

 การโอนเงิน : เลขบัญชี 0193-5555-86
                     ธนาคารกสิกรไทย
                     ชื่อ ธวัชชัย-ผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ

คุณค่าที่จะได้รับ
      -  พัฒนาศักยภาพในการย้อนอดีตชาติสู่ขั้นสูง
      -  พัฒนาจิตสู่หนทางของการช่วยเหลือผู้อื่น
      -  ได้รับ วุฒิบัตรการย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง (Diploma of Advanced Past Life Regression Therapy) สำหรับผู้ผ่านการอบรมย้อนอดีตชาติขั้นต้นแล้ว

************************************
ผู้จบหลักสูตร ย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง 
(Diploma of Advanced Past Life Regression Therapy)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น