การบำบัดทางเลือกใหม่

    
  ศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก  สามารถนำมาประยุกต์ใช้  ทำให้เกิดแนวทางการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง 

  ที่ ศูนย์อนัมคาราฯ  ใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาช่วยประเมินสภาวะจิตใจ และช่วยในการบำบัดจิตใต้สำนึก การฝึกสมาธิ  สามารถวัดผลความก้าวหน้าในการฝึกได้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อมั่น ในการกลับไปฝึกด้วยตนเองที่บ้าน  และพร้อมให้คำปรึกษาติดตามต่อเนื่อง


   การประเมินสภาวะอารมณ์ในจิตใต้สำนึก

*************************************************

การหายใจอนัมคารา
เป็นโปรแกรมฝึกการหายใจเฉพาะ ที่จะช่วยเพิ่มค่า 
ความสอดคล้องของหัวใจ-สมอง
(Heart-Brain Synchronization)
ทำให้เกิดความสุขสงบของจิตใจ อารมณ์มั่นคง  มีสมาธิดี
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนและการทำงาน
***************************************************

ความวิตกกังวลมากเกินต่อเนื่อง กระตุ้นให้ระบบประสาทอิสระ (Autonomic Nervous Systen: ANS ) ทำงานมากขึ้น มีผลให้อัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้น หายใจตื้นเร็ว กระสับกระส่าย แพนิค นอนไม่หลับ

การย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy) ร่วมกับการหายใจอนัมคาราต่อเนื่องอีก 1 เดือน สามารถลดระดับการทำงานของระบบประสาทอิสระ ทำให้หัวใจเต้นช้าลงจากค่าเฉลี่ย หัวใจเต้น 88 ครั้งต่อนาที เหลือ 69 ครั้งต่อนาที อารมณ์สงบผ่อนคลายและหลับง่าย

************************************************
การย้อนอดีตบำบัด (Regression Therapy) 
    การบำบัดด้วยการย้อนอดีต / ย้อนอดีตชาติ (Past life regression) จะช่วยนำกลับไปสู่รากของสาเหตุ (root causes) เพื่อปลดปล่อย ทำความเข้าใจใหม่ด้วยปัญญา ขยายศักยภาพของความรักและการให้อภัย ค้นพบพลังสร้างสรรค์ชีวิต จึงก่อให้เกิดผลการบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  ปฏิกิริยาปลดเปลื้องจิต (Abreaction) เป็นกระบวนการหนึ่งในการบำบัดแบบย้อนอดีต เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ซับซ้อน ที่เก็บกดไว้ในจิตใต้สำนึกและไม่รู้ตัว ภายใต้การดูแลด้วยความเชี่ยวชาญ

     อารมณ์ซับซ้อนนี้ มีทั้งภาพ อารมณ์ ความรู้สึก อคติ ความฝังใจ ก่อให้เกิดความทุกข์ไม่สบายทั้งทางกายและใจ เกิดเป็นอาการเครียด นอนไม่หลับ นอนกัดฟัน ไมเกรน แพนิค วิตกกังวล ซึมเศร้า ปัญหาในสัมพันธภาพ ฯลฯ 

************************************************

ความเข้าใจโรคซึมเศร้า ผ่านภวังค์ของอดีตชาติ

     การบำบัดผู้มีภาวะซึมเศร้ามากและยาวนานจากความสูญเสีย ด้วยการย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy)  ทำให้เกิดมุมมองความเข้าใจใหม่ต่อโรคซึมเศร้า  ได้ว่าอารมณ์เศร้าที่ประทุออกมาอย่างรุนแรงนั้น  ไม่ได้มีผลมาจากเหตุการณ์ในปัจจุบันเท่านั้น  แต่มีอารมณ์ที่ถูกฝังกลบไว้ในจิตใต้สำนึกมาร่วมผสมโรงด้วย  เปรียบเหมือนการประทุของลาวาร้อนใต้ภูเขาไฟ

    ในภวังค์ของอดีตชาติได้เปิดเผยขึ้นถึงปมความรู้สึกที่เคยพบเหตุการณ์สูญเสีย  และเมื่อได้ทำความเข้าใจความรู้สึกนั้นผ่านกระบวนการบำบัด  พบว่าช่วยสลายความรู้ศึกเศร้าอาลัย ขมชื่น ความเจ็บปวด ความรู้สึกผิด ได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้อาการเศร้านั้นหายได้และกลับมาใช้ชีวิตด้วยพลังความแจ่มใสเบิกบาน

************************************************

ความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับ

      ความเครียดกดดันในระดับจิตใต้สำนึกจากปมอารมณ์ลบในใจ ทำให้หลับไม่สนิท ร่วมกับการฝันร้ายและอารมณ์ไม่สดชื่นในตอนเช้า 
       


***************************************

การย้อนอดีตชาติบำบัด

(Past Life Regression Therapy)

***********************************
โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพสมาธิให้กับเด็กสมาธิสั้น
          ทางศูนย์อนัมคาราฯ ได้มีโปรแกรมการบำบัดและพัฒนาสมาธิ

อารมณ์ การปรับตัว การเรียนให้แก่เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ด้วย

เทคโนโลยี biofeedbackทันสมัย เพื่อวัดผลการฝึก กับโปรแกรม

การฝึกสมาธิที่มีรูปแบบเฉพาะ สามารถฝึกเองได้ที่บ้าน เป็นการ

บำบัดทางเลือกที่ไม่ใช้ยา และเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ให้กับ

เด็กนักเรียน

*****************************************
การฝึกควบคุมอารมณ์แกว่งให้สงบนิ่งในผู้ใช้สารเสพติด**********************************
คุณภาพของการหายใจเป็นเครื่องบ่งชี้สภาวะอารมณ์

      ผู้ที่มีความเครียดเรื้อรัง จะมีรูปแบบการหายใจที่ ตื้น เร็ว ไม่สม่ำเสมอและมีการถอนหายใจเป็นพักๆ  ซึ่งจะยิ่งทำให้ระบบประสาทซิมพาเทติค ทำงานมากขึ้น  ผลคือ เกิดความตึงเครียด วิตกกังวล  ตื่นสะดุ้งแบบแพนิค นอนหลับไม่สนิท (กราฟด้านล่าง)
        เมื่อได้ฝึกจังหวะการหายใจ ที่ช้า ลึก สม่ำเสมอตามโปรแกรมของศูนย์อนัมคาราฯ จะทำให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติคทำงานมากขึ้น  ผลคือความผ่อนคลาย มีอารมณ์เป็นสุข ( emotional well-being) หลับง่าย มีสมาธิมากขึ้น ( กราฟด้านล่าง ในบุคคลเดียวกันเมื่อทำการฝึกการหายใจที่ถูกต้อง)


         ที่ศูนย์อนัมคาราฯ มีเทคโนโลยีทันสมัย ที่จะประเมินคุณภาพการหายใจที่ดี และช่วยในการฝึกเพื่อสร้างรูปแบบการหายใจที่มีคุณภาพ  เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ 

การฝึกหายใจแบบอนัมคารา
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการหายใจให้เหมาะสม
ทำให้เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
และมีสภาพอารมณ์สงบ  มั่นคง แจ่มใส (ภาพด้านล่าง)                    +++++++++++++++++++++++++++++++


ความผันแปรของอัตราการเต้นหัวใจ
Heart rate variability (HRV)
ภาพผลการบำบัดที่ศูนย์อนัมคาราฯ 


      เป็นค่าที่วัดจากอัตราการเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลา  ค่านี้จะสะท้อนถึงการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ปรับเปลี่ยนตามสภาพอารมณ์  ผู้ที่มีค่า HRV สุงแสดงว่าหัวใจเขานั้นปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี  จะมีอารมณ์ผ่อนคลาย ส่วนผู้ที่มีความเครียดกดดันจะมีค่า HRV ต่ำ  และระบบประสาทตื่นตัวเคร่งเครียด

การบำบัดด้วย การหายใจแบบอนัมคารา จะมีผลให้เปลี่ยนแปลงค่า HRV ได้อย่างรวดเร็ว  ให้มีการทำงานของหัวใจที่ดีขึ้น  อารมณ์แจ่มใส เบาสบาย หลับง่าย มีพลังกายใจสมบูรณ์ และมีผลต่อเนื่องแม้หลังการบำบัดไปแล้ว  นอกจากนี้จะช่วยเตรียมจิตเข้าสู่การสะกดจิตได้ลึก  ช่วยให้โปรแกรมจิตใต้สำนึกได้ผลดีมากขึ้น

(ในภาพ การบำบัดที่ ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข , 2012
ภาพบน : ภาวะเครียดเรื้อรังทำให้ค่า HRV ต่ำ(สีเขียว 1%)
ภาพกลาง : การหายใจ ช่วยให้หัวใจทำงานสอดคล้องกับการหายใจมากขึ้น ( สีน้ำเงิน 53%)
ภาพล่าง : หลังการบำบัด ค่าHRV เพิ่มขึ้น (สีเขียว 36%)


การฝึกจังหวะการหายใจ
ช่วยให้กำหนดจังหวะและความลึกของการหายใจได้ถูกต้อง
มีผลให้จิตใจสงบ สมองผ่อนคลาย       *********************************ไม่มีความคิดเห็น: