แนวทางการบำบัด

แนวทางการบำบัดของศูนย์อนัมคาราฯ 
       -  คือ ผู้มีประสบการณ์ในการบำบัด  ปัญหาจิตใจ  ปัญหาในความสัมพันธ์ ซึ่งมีความละเอียดอ่อน
     - เข้าใจการทำงานของจิตใจ  ทั้งในภาวะปกติและอาการที่ผิดปกติ  สามารถแยกแยะปัญหาทางจิตแบบต่างๆได้  
  - มีความรู้ในกระบวนการจิตบำบัด ทั้งในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ผ่านการศึกษาฝึกอบรมจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
       -  มีเครื่องมือวัด ฝึกและประเมินผลการบำบัดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  เห็นผลได้ชัดเจน
     - มีประสบการณ์ช่วยเหลือผู้มีปัญหาจิตใจ  ตลอดการทำงาน 25 ปี
      - มีความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือ และมีจรรยาบรรณ
        
    นำสู่การบำบัดที่ศูนย์อนัมคาราฯในปัจจุบัน  ที่จะนำศาสตร์จิตใต้สำนึกบำบัดและ ไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback Therapy)  เป็นแพทย์ทางเลือกที่ไม่ใช้ยา มาช่วยผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  ด้วยกระบวนการทางจิตใจอย่างเป็นระบบ จึงจะเกิดผลถึงรากของปัญหาและแก้ไขได้อย่างยั่งยืน มีงานวิจัยมาตรฐานรองรับ


การบำบัดของศูนย์อนัมคาราฯ สามารถช่วยในเรื่องต่อไปนี้

1. เสริมสร้างศักยภาพด้านสมาธิ การเรียน แรงจูงใจในนักเรียน 
2. แก้ไขอาการกลัวผิดปกติ เช่น กลัวที่สูง  กลัวที่แคบ  กลัวฟ้าร้อง
    กลัวน้ำ  กลัวงู  กลัวการเข้าสังคม
3. อาการซึมเศร้าเรื้อรัง  อารมณ์เปลี่ยนแปลง  ขาดความมั่นใจ 
    อารมณ์เบื่อท้อหมดไฟ
4. อาการวิตกกังวลเกิน  คิดวนเวียน  นอนไม่หลับ  ฝันร้าย  แพนิค
5. อาการทางกายบางอย่างที่สัมพันธ์กับจิตใจ เช่นไมเกรน  อาการปวด    เครียดเรื้อรัง    
6. ปัญหาในสัมพันธภาพ  ความขัดแย้งในครอบครัว  ความรู้สึก
    ติดลบ ฝังใจกับใครบางคน  หาต้นตอและแก้ไขในระดับ
    จิตใต้สำนึก
7. ย้อนระลึกความสามารถหรือทักษะพิเศษในอดีตและอดีตชาติ  
    สร้างความเชื่อมั่น
8. ใช้ปรับแก้นิสัยหรือบุคลิกภาพบางอย่าง  พฤติกรรมติดบุหรี่  รวม
     ถึงการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  เพิ่มศักยภาพของจิตใจ     
     สมรรถภาพสมาธิ  พลังใจสู่ความสำเร็จ
9. จินตภาพความสำเร็จในอนาคต  ผ่านจิตใต้สำนึก

วิธีการบำบัดประกอบด้วย
  1. การประเมินในมิติของ กาย ใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ในอดีต การปฏิบัติธรรม  มิติของความเชื่อศรัทธา
  2. วิธีการบำบัดที่ใช้
         - การประเมินสภาวะอารมณ์ในจิตใต้สำนึก  จากค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติ  ด้วยเครื่องมือ Biofeedback  และ ฝึกการผ่อนคลาย และสมาธิ
     - การปรับสภาวะอารมณ์ด้วยการหายใจแบบอนัมคารา
     - การย้อนอดีต (Age regression) แก้ไขปมในใจ การให้อภัยบำบัด( Forgiveness therapy) , พัฒนาศักยภาพ
     - จิตใต้สำนึกบำบัด  ด้วย Past life regression therapy
     - การนำสู่จินตภาพความสำเร็จ 
     - ให้คำปรึกษาครอบครัว  ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
    -  ศิลปะเพื่อการบำบัดจิตใต้สำนึก
4. การสรุปผลและการบ้านฝึกพัฒนาต่อเนื่อง

** วิธีการบำบัดทั้งหมดจะปรับให้เหมาะกับผู้รับบำบัดแต่ละคน **
เปิดรับบำบัดทุกวัน โดยการนัดหมายล่วงหน้า เพราะรับบำบัดวันละ 1 ท่าน 
                 
ค่าใช้จ่าย

*** คอร์สบำบัดเดี่ยว ใช้เวลา 1 วันเต็ม (9:00-16:30 น.) 
มีค่าใช้จ่าย  8,000 บาท 


การติดต่อ  
                    อ.ผ่องพรรณ  พรหมดี
                   โทร.  092-1596655
                    LINE: anamcaragrace


 การโอนเงิน : เลขบัญชี 306-189-5930
                     ธนาคารกรุงไทย
                     ชื่อ ผ่องพรรณ พรหมดี


การนัดหมาย

       ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า  เดินทางมาถึงช่วง 9:00  น.  และอยู่บำบัด จนถึง เวลา 16:30 น. โดยจะแบ่งการบำบัดออกเป็นช่วงๆ   ออกแบบขั้นตอนการบำบัดให้เหมาะกับแต่ละบุคคล  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จะเดินทางกลับได้ในตอนเย็นวันนั้น   


การเตรียมตัว
     1.  ลดดื่มกาแฟในวันบำบัดลงครึ่งหนึ่ง
     2.  ถ้ามีอาการไข้หวัด น้ำมูกไหล  ให้รออาการทุเลาลงก่อน
     3.  แต่งกายปกติ   อาจมีผ้าคลุมมาด้วย
     4.  คืนก่อนมาบำบัดให้หลับพักผ่อนเพียงพอ
     5.  จัดการธุระที่มีก่อน  เพื่อให้มีสมาธิในการบำบัดเต็มที่   
     6.  กรณีที่ใช้ยาประจำอยู่ ให้แจ้งก่อนล่วงหน้า 
     7.  งดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์อย่างน้อย 3 วัน

      ผู้มารับการบำบัดจะได้รับการประเมินสภาวะอารมณ์ด้วยเทคโนโลยี Biofeedback ที่ทันสมัยก่อนและหลังการบำบัด  เสียงฝึกการหายใจอนัมคารา**********************************************
ค่าผันแปรของอัตราการเต้นหัวใจ แสดงถึงภาวะเครียดเรื้อรัง 
และหายใจเร็ว ตื้น ไม่สม่ำเสมอ


ฝึกการหายใจแบบอนัมคารา
ช่วยให้การหายใจลึก ช้า สม่ำเสมอ  
เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ  
ช่วยให้อารมณ์สงบ ผ่อนคลาย อารมณ์มั่นคง  นอนหลับง่าย 


*******************************************************
การบำบัดด้วยการย้อนอดีต ในภาวะกังวล ซึมเศร้า 
เพื่อสลายปมอารมณ์ลบออกจากจิตใต้สำนึก


** ภาวะต่อไปนี้ ไม่เหมาะกับการบำบัดแบบย้อนวัย/ ย้อนอดีตชาติ **
1.  ประวัติใช้ ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ในระยะเวลา 1 เดือน
2.  โรคจิตเภท 
3.  ภาวะแมเนีย
4.  ภาวะเพ้อ สับสน
5.  สุขภาพร่างกายไม่พร้อม

*******************************************************
การฝึกการหายใจแบบอนัมคารา  ช่วยให้สงบเป็นสมาธิ
และติดตามวัดผลการบำบัดด้วยเครื่องมือ Biofeedback ให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
________________________________


       การย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy) เป็นศาสตร์การบำบัดจิตใจระดับลึก จากปมความรู้สึกที่เก็บกดไว้โดยไม่รู้ตัว ผ่านจินตนาการของจิตใต้สำนึก ช่วยให้เกิดการเยียวยาจิตใจ ส่งเสริมสุขภาพจิต มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น ความเชื่อในเรื่องกรรม การเวียนว่ายตายเกิด การกระทำความดี ความเข้าใจชีวิต ความรักเมตตาและการให้อภัยตนเองและผู้อื่น
ศูนย์อนัมคาราฯ บุกเบิกการใช้เครื่องมือ biofeedback ในการวัดประเมินติดตามผลในภวังค์บำบัด เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของกระบวนการบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น: