เกี่ยวกับศูนย์ฯ


ที่ตั้ง  ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข
       271/45  The Workspace ตรอกวัดท่าตะโก  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
       จ.นครราชสีมา 30000
Facebook : ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข
ข้อมูลติดต่อ
                     อ.ผ่องพรรณ  พรหมดี
                    โทร. 092-1596655
                     LINE: anamcaragrace
                  
แผนที่ตั้ง AnamCara Center : 
กดที่รูปแผนที่เพื่อดูภาพขยาย
                                                    

ศูนย์อนัมคารา เพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข


ห้องบำบัด สงบ ปลอดภัย
ห้องรับรอง


***********************************

ที่พักโรงแรม " บ้านอิสระ " ใกล้ศูนย์อนัมคาราฯ  สะอาด ปลอดภัย
โทร. 087-9625553 , 094-2753555
กดที่รูปเพื่อขยาย*******************************************
สไลด์แนะนำศูนย์

Facebook : ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข

ศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร รพ.นครธน มาศึกษาดูงานหนังสือ ตำรา

สัมภาษณ์ลง นิตยสารแพรว 10 กรกฎาคม 2559


สัมภาษณ์ลงนิตยสาร IMAGE ตุลาคม 2554

สัมภาษณ์ลงนิตยสาร Moremoveไม่มีความคิดเห็น: