วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สมาธิลมหายใจสำหรับเด็ก

สมาธิลมหายใจสำหรับเด็ก      สมาธิ คือความสามารถคงความใส่ใจ (attention)  ต่อเนื่องเป็นเวลานานพอที่จะทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้  การจดจำ  โดยเฉพาะสำหรับเด็กในวัยเรียน  ที่จะต้องคงความสนใจในการเรียน  การทำการบ้าน การทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้  บุคลิกภาพ ทางอารมณ์ และทักษะสังคม
      เด็กแต่ละคนมีความสามารถคงสมาธิไว้ได้นานมากน้อยไม่เท่ากัน  ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ  ได้แก่ อายุ วุฒิภาวะ  การฝึกฝนใช้สมาธิ  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสมาธิ  ในเด็กบางรายจะสามารถคงสมาธิต่อเนื่องได้น้อยมาก จนมีปัญหาต่อการเรียนรู้อย่างมาก  จะเรียกว่าเป็นภาวะสมาธิสั้น หรือถึงขั้นเป็นโรคสมาธิสั้นได้ (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)  ซึ่งต้องการรักษาดูแลจากจิตแพทย์  มีทั้งรักษาด้วยยาเพิ่มสมาธิ  ปรับพฤติกรรม  การให้ความรู้ในการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครอง
      เด็กสมาธิสั้นนั้นจะมีปัญหาในการเรียนได้บ่อย เพราะขาดความสนใจในห้องเรียน  ทำงานเสร็จไม่ทัน ลืมของบ่อยๆ  ใจร้อน  อยู่ไม่นิ่ง  จึงอาจถูกมองว่าเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน ทำให้ถูกตำหนิดุ  ถูกลงโทษทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านได้บ่อย  มีผลต่อความรู้สึก อารมณ์ ความมั่นใจตนเองของเด็ก  และบิดามารดาที่ดูแลก็จะหนักใจต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างมาก
      การพัฒนาศักยภาพของความใส่ใจ ก็คือการฝึกสมาธินั้นเป็นอีกวิธีการที่ดีมาก เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  เป็นวิธีการที่มีผลยั่งยืน  แต่อาจไม่เห็นผลรวดเร็วเพราะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทุกวัน

      ไฟล์เสียงฝึกสมาธิสำหรับเด็กประถมนี้ เคยใช้ฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้นและเด็กทั่วไประดับประถมศึกษาที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกมีสมาธิเพิ่มขึ้น  พ่อแม่สามารถให้เด็กฝึกสมาธิทุกวัน ใช้เวลา 15 นาที  ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน  เด็กจะมีสมาธิที่ดีขึ้นได้มาก  หรืออาจใช้เป็นกิจกรรมครอบครัวที่พ่อแม่ลูกจะมานั่งฝึกสมาธิด้วยกัน  

โหลดไฟล์ที่ : 
http://www.4shared.com/mp3/8Fvqj78b/Anam_Cara_Breathing_meditation.html?

เมื่อเด็กสามารถนั่งสมาธิได้จนจบ  (แม้อาจมีแอบลืมตาบ้างก็ไม่เป็นไร) ผู้ปกครองจะให้ ดาว ซึ่งเป็นคะแนนสะสมสำหรับของรางวัล  จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับเด็กได้ดี

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับอาจารย์ เป็นแนวทางที่ดีมากครับ

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น