วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

ห้องพระ

ในชีวิตของคนทุกคน ย่อมมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งดีงามสูงส่ง  
ซึ่งเป็นอุดมคติของชีวิตสูงสุด

เหมือนเรือเดินทางกลางสมุทร  ฝ่ากระแสคลื่นลม
ย่อมต้องมีทั้งกำลัง ความตั้งใจและเข็มทิศนำทาง
จึงจะเดินทางสู่จุดหมายได้


สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นปุคลาธิษฐานให้เราได้ระลึกถึง 
เชื่อมโยงและยึดมั่นกับอุดมคติสูงส่งนั้น
ให้เราเดินทางชีวิตได้อย่างมั่นใจสู่

ปัญญา-เมตตา-สันติสุข

***********************************************


พระวัชรสัตว์คือองค์แทนของความบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้ 
ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกคน  ขอให้เราตระหนักเชื่อมั่นว่า
ในส่วนลึกที่สุดของคนเราทุกคนคือความบริสุทธิ์ดีงาม
เพื่อก่อให้เกิดมุมมองบวกทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

*************************************************พระแม่ตารา คือพลังแห่งเมตตากรุณา
อันจะช่วยเกื้อกูลย์โลกและสังคม
ให้เต็มเปี่ยมด้วยความรัก การให้อภัย
เมื่อเรามีความโกรธต่อผู้ใดนั้น
เพียงเพราะเราลืมพลังความเมตตาที่มีอยู่แล้วในตัวเอง
ควรฝึกภาวนาแผ่เมตตาให้กับตนเองและผู้อื่นเสมอๆ

***********************************พระมัญชุศรี คือพลังแห่งปัญญา ความรู้ความเข้าใจ
โลกตามความเป็นจริง
ว่าตัวเรา และสรรพชีวิต คือกระแสแห่งสุญญตาสภาวะ
ที่สมมติกันขึ้นชั่วคราวว่าเป็น คน สัตว์ สิ่งของ
แล้วใช้สมมติความเป็นตัวตนนี้  เรียนรู้พัฒนาความเข้าใจ
จนกว่าจะบรรลุถึงความเข้าใจแจ้งในที่สุด
ว่าเรานั้นคือสุญญตา

*******************************************พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  ในปางที่คนไทยรู้จักคือ พระแม่กวนอิม
ท่านเป็นองค์คุณแห่งความเมตตาอันไม่มีประมาณ
ขอเพียงเราเชื่อมั่นระลึกถึงท่านเสมอๆ
พลังความเมตตาที่ดำรงอยู่ในสากลจักรวาล
จะอำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งดีงามแน่นอน

*************************************************


ท่านคุรุปัทมสมภพ ตามตำนานเล่าว่าท่านกำเนิดจากดอกบัว
เป็นปฐมวัชราจารย์ ในพุทธศาสนาแบบวัชรยาน
ในยุคแรกที่ทิเบตนั้นเชื่อถือภูติผีปีศาจอยู่ก่อน
ด้วยวัชรธรรมที่ท่านนำไปเผยแผ่
ทำให้วัชรยาน ประดิษฐานใน
ทิเบต  มองโกเลีย ภูฏาน อย่างมั่นคง
และปัจจุบันนี้แพร่หลายอย่างยิ่งในโลกตะวันตก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น