วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การโปรแกรมจิตใต้สำนึก        จิตใต้สำนึก(Subconscious mind) คือขุมพลังสร้างสรรค์ของชีวิต  แต่วันนี้ยังถูกกั้นขวางด้วยกรอบของจิตสำนึก(Conscious mind) และปมปัญหาขัดแย้งในใจที่ฉุดรั้งไว้  กระบวนการสั่งจิตใต้สำนึก หรืออาจเรียกว่า การสะกดจิตบำบัดนั้น สามารถช่วยยกกำแพงของจิตสำนึกออกไปชั่วคราว  เพื่อที่จะบำบัดปมปัญหาส่วนลึกในใจและใส่ข้อมูลด้านบวกอันจะเป็นพลังสร้างสรรค์ชีวิตให้ประสบความสุขความสำเร็จดังหวัง  สมกับคำที่ว่า เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข

การโปรแกรมจิตใต้สำนึกอาศัยกุญแจหลักที่สำคัญ คือ
1.  มีความเชื่อ เชื่อ และเชื่อ อย่างสุดใจ ในพลังจิตใต้สำนึก
2.  นึกให้เห็นภาพความสำเร็จ ความสุข ที่ต้องการ ให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจน  เพราะภาพนั้นเป็นสิ่งชักนำพลังจิตให้มุ่งไปสู่สิ่งนั้น
3.  ตรึกนึกซ้ำๆอยู่เสมอๆ

         ในกระบวนการโปรแกรมจิตใต้สำนึกนั้น  ผู้บำบัดจะนำให้ผู้ถูกบำบัดเข้าสู่ภวังค์ลึก  ซึ่งหากว่าเราทำการวัดคลื่นสมองจะพบว่าคลื่นสมองที่เกิดขึ้นเป็นคลื่น ชนิด Alpha-Theta มีความถี่ประมาณ 7 Hz.ซึ่งจะสูงกว่าคลื่นสมองในขณะหลับ  แต่ก็ต่ำกว่าคลื่นสมองในขณะตื่น  หมายความว่าสมองจะทำงานในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น  ซึ่ง ณ จุดนี้ จิตใต้สำนึกจะตื่นตัวขึ้นรับข้อมูลการสั่งจิตได้ดีมากๆ  ทำให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาทางจิตใจได้ดีกว่าการบำบัดในรูปแบบอื่นที่มักมีจิตสำนึกมากั้นขวางการรับข้อมูล
        ปัญหาที่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสทธิภาพด้วยการสะกดจิตบำบัด คือ
        - ภาวะกลัวผิดปกติ (Phobia)
       -  นอนไม่หลับ  วิตกกังวล
       -  ภาวะซึมเศร้า  ขาดความั่นใจในตนเอง
       -  อาการปวดที่หาสาเหตุไม่ได้
       -  โรคอ้วน  น้ำหนักเกิน  ควบคุมการรับประทานอาหารไม่ได้
       -  อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง  ขาดความกระตือรือล้น
       -  เพิ่มความมั่นใจการพูดในที่ชุมชน
       -  ภาวะติดสารเสพติด  บุหรี่ เหล้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น