วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จิตใต้สำนึกบำบัด ศูนย์อนัมคารา (Anam Cara Center)


ความหมาย
           อนัมคารา แปลว่า เพื่อนแท้ทางจิตวิญญาณ หรือ จิตปัญญา   คำนี้มาจากรากศัพท์ในภาษาแกลิก  อนัม(Anam)แปลว่า จิตวิญญาณ หรือ จิตปัญญา  ส่วน คารา(Cara)แปลว่าเพื่อน  เมื่อสองคำนี้รวมกันจึงให้ความหมายของ อนัมคาราว่าเป็นครู, เพื่อนแท้หรือ เพื่อนแท้ทางจิตวิญญาณ 

           กระบวนการ จิตใต้สำนึกบำบัด เป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือก มีงานวิจัยมาตรฐานรองรับ  และวางอยู่บนฐานของความเชื่อมั่นไว้วางใจ  ความเคารพ  การยอมรับ ความปรารถนาดี  
         ด้วยความเป็นเพื่อนแท้ทางจิตปัญญานี้  ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี พร้อมจะช่วยเหลือกัน  เป็นความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  สามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยด้วยความไว้วางใจ พลังของความเป็นกัลยาณมิตรนี้จะมีความมั่นคงที่จะช่วยกันนำพาเข้าสู่อุดมคติแห่งสัจธรรมความรักเมตตาธรรมและสันติสุข 

 ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญา เมตตาและสันติสุข
(Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace)


          การบำบัดที่ศูนย์อนัมคาราฯ  จะช่วยให้เกิดกระบวนการเยียวยา การเยียวยาจิตใต้สำนึกถึงรากแท้ของปัญหาที่เป็นปมลึกในใจ  ผ่านกระบวนการรับฟังอย่างลึกซึ้ง  การสะท้อนและทำให้เข้าใจแจ้งถึงเงื่อนไขของแต่ละเรื่องราวในชีวิต  การเดินทางสู่จิตใต้สำนึก เพื่อดึงตะกอนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นมาจากเรื่องราวในอดีต หรืออดีตชาติมาถึงปัจจุบัน  การฝึก Biofeedback เพื่อเพาะบ่มความสงบ และความมั่นคงทางอารมณ์  การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการประเมินผลการบำบัด  
            บำบัดแก้ไขปัญหา วิตกกังวล แพนิค กลัวไม่มีเหตุผล โฟเบีย ภาวะซึมเศร้า  นอนไม่หลับ  เครียด  ขาดความมั่นใจ  สมาธิสั้น  อารมณ์แกว่ง  แก้ไขปมความรู้สึก  ปัญหาสัมพันธภาพ รวมถึงการเข้าถึงศักยภาพภายใน  เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต (มีงานวิจัยมาตรฐานรองรับ)
          สะกดจิตจิตบำบัด ศูนย์อนัมคาราฯ พร้อมแล้วที่จะเป็นอนัมคาราให้แก่ท่าน  และเดินสู่มรรคาแห่งปัญญาและความรักเมตตา  อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนร่วมกัน


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อนัมคารา : ถอดรหัสใจ ไขรหัสชีวิต

      พ๊อกเก็ตบุ๊คส์ ของศูนย์อนัมคาราฯ  โดยสำนักพิมพ์ REACH
      
      รวมบทความซึ่งเป็นคำตอบล้ำค่าในการเข้าใจชีวิต 
  
      นำสู่ความเข้าใจแจ้งในเรื่อง ชีวิต ความรักเมตตาและการให้อภัย

       เหมาะสำหรับเป็นคู่มือชีวิตให้กับท่าน  เดินทางบนเส้นทางสู่ 

       ปัญญา เมตตา และสันติสุข

(หาซื้อได้ที่ ร้านซีเอ็ด และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป)